محصولات

۶۸-۱۴۶x200

کتاب صوتی «داستان راستان، جلد اول»

حجم فایل: ۱۲۱ مگابایت؛ گوینده: سید جواد هاشمی

قیمت: ۳۰۰۰ تومان

————————————————————————————————

۶۹-۱۴۶x200

کتاب صوتی «داستان راستان، جلد دوم»

حجم فایل: ۱۳۳ مگابایت؛ گوینده: حمیدرضا آشتیانی‌پور؛ سال تولید: ۱۳۹۲

قیمت: ۳۰۰۰ تومان

————————————————————————————————

۵۱-۱۳۵x200

کتاب صوتی «جاذبه و دافعه علی علیه السلام»

حجم فایل: ۱۴۱ مگابایت؛ گویندگان: علی همت مومیوند، مریم رادپور؛ سال تولید: ۱۳۹۳

قیمت: ۶۰۰۰ تومان

————————————————————————————————

۸۹-۱۳۵x200

کتاب صوتی «قیام و انقلاب مهدی (ع) از دیدگاه فلسفه تاریخ و مقاله شهید»

حجم فایل: ۱۰۴ مگابایت؛ گویندگان: علی همت مومیوند، مریم رادپور؛ سال تولید: ۱۳۹۳

قیمت: ۴۵۰۰ تومان

————————————————————————————————

۸۰-۱۳۱x200

کتاب صوتی «مسئله حجاب»

حجم فایل: ۲۱۵ مگابایت؛ گویندگان: مریم رادپور، علی همت مومیوند؛ سال تولید: ۱۳۹۳

قیمت: ۸۰۰۰ تومان

————————————————————————————————

۱-۱۴۶x200

کتاب صوتی «اخلاق جنسی در اسلام و جهان غرب»

حجم فایل: ۶۰ مگابایت؛ گویندگان: علی همت مومیوند، مریم رادپور؛ سال تولید: ۱۳۹۳

قیمت: ۴۰۰۰ تومان

————————————————————————————————

۴۶-۱۳۴x200

کتاب صوتی «هدف زندگی»

حجم فایل: ۸۷ مگابایت؛ گویندگان: مریم رادپور، علی همت مومیوند؛ سال تولید: ۱۳۹۳

قیمت: ۴۰۰۰ تومان

————————————————————————————————

۳۹-۱۳۵x200

کتاب صوتی «انسان در قرآن»

حجم فایل: ۹۱ مگابایت؛ گویندگان: رضا کاشفی، فِریاد ترکاشوند؛ سال تولید: ۱۳۹۲

قیمت: ۴۰۰۰ تومان

————————————————————————————————

۴۰-۱۳۵x200

کتاب صوتی «انسان و ایمان»

حجم فایل: ۷۱ مگابایت؛ گویندگان: فِریاد ترکاشوند، رضا کاشفی؛ سال تولید: ۱۳۹۲

قیمت: ۴۰۰۰ تومان

————————————————————————————————

۵۶-۱۳۷x200

کتاب صوتی «وحی و نبوت»

حجم فایل: ۱۴۸ مگابایت؛ گویندگان: سعید بحرالعلومی، فِریاد ترکاشوند؛ سال تولید: ۱۳۹۲

قیمت: ۴۰۰۰ تومان

————————————————————————————————

۵۸۱-۱۳۷x200

کتاب صوتی «جهان‌بینی توحیدی»

حجم فایل: ۱۲۲ مگابایت؛ گویندگان: رضا کاشفی، فِریاد ترکاشوند؛ سال تولید: ۱۳۹۲

قیمت: ۴۰۰۰ تومان

————————————————————————————————

۷۷۱-۱۳۷x200

کتاب صوتی «زندگی جاوید یا حیات اخروی»

حجم فایل: ۵۴ مگابایت؛ گویندگان: رضا کاشفی، فِریاد ترکاشوند؛ سال تولید: ۱۳۹۲

قیمت: ۴۰۰۰ تومان